نوشته‌ها

طراحی لوگو - آریکس استودیو

روانشناسی اشکال در طراحی لوگو – راهنمای طراحان

/
ضمیر ناخودآگاه ما به اشکال هندسی مختلف، واکنش های متفاوتی نشان می دهد. خطوط صاف، دایره ها، خمیدگی ها و دنداده ها هر یک دارای مفهوم متفاوتی هستند ...