نوشته‌ها

تمرکز چگونه حفظ می شود؟

تمرکز چگونه حفظ می شود؟

/
میزان تمرکز یک فرد به تنهایی قادر به تایین سطح کیفی زندگی و کامیابی وی در مراحل مهم و مؤثر در طول حیات است. در ادامه به چهار راه اثر بخش برای متمرکز ماندن برموضوعات پر اهمیت زندگی می پردازیم...
آریکس استودیو - آموزش ساخت اکانت توییتر

آموزش ساده ساخت اکانت توییتر (کد 98+)

/
یک مرحله از ساختن اکانت توییتر، تایید شماره تلفن کاربر هست. توییتر از ما می خواهد تا نام کشورمان را از لیست موجود انتخاب و در فیلد زیر آن شماره تلفن همراه خود را وارد کنیم تا کد تایید حساب برایمان ...