رابط کاربری، پنجره ای است که مخاطب از پس آن، وب ســایت اپلیکیشن موبایل فروشگاه آنلاین شما را تجربه می کند.